Lời Giải Bài Tập 1 Trang 104 Sách Giáo Khoa Hình học Lớp 6.


Lời Giải Bài Tập 1 Trang 104 Sách Giáo Khoa Hình học Lớp 6.


Đề bài:

Đặt tên cho các điểm và các đường thẳng còn lại ở hình 6.


lời giải bài 1 trang 104 hình học 6

Lời giải bài 1/104 như sau:

Như các em đã được học trong nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng thì ta có điểm được đặt tên bằng những chữ cái in hoa, đường thẳng được đặt tên bằng các chữ cái in thường.
giải bài 1 trang 104 hình học 6

Như vậy theo hình 6 bài 1 sgk/104 ta có như sau:

Các điểm: A, C, B, D, M.
Các đường thẳng: a, b, c.
------------Hết------------

Các bạn cùng đăng ký theo dõi kênh của Admin hinhhoc.com để xem lời giải trực tiếp nhé !
Đăng ký tại đây: http://bit.ly/2jYKLeJ
Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công.

1 nhận xét:

Next home